Υποστελεχομένη η Διεύθυνση Υγείας της Π.Ε. Καβάλας