Κάλεσμα Αναστασιάδη στον κόσμο να αφήσει τις φοβίες για το ΑΖ