Κανένα πρόβλημα με την προσέλευση ΡουμΆνων τουριστών στη Θάσο