Καθημερινό φαινόμενο τα τελευταία χρόνια η σκόνη στην ατμόσφαιρα