Καινοτομίες και λύσεις για να μειωθεί η μόλυνση της θάλασσας από τα πλαστικά…