Κλειστά θα παραμείμουν αρκετά κατασήματα εστίασης στις 3 Μαΐου