Κωνσταντίνος Φίλης, Διαμορφώνονται οι συνθήκες για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων