Κωνσταντίνος Φίλης, Να καταλάβει η Δύση ότι δεν θα πάμε σε διαπραγμάτευση με του όρους της Τουρκίας