Κώνσταντινός Λουκόπουλος, κανείς δεν μπορεί να κατεβάσει τον πήχη από εκεί που τον έθεσε ο Δένδιας