Κόντρες για το χρέος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας