Κώστας Γρίβας, Πολύ μεγάλη η σημασία των ενεργειακών κοιτασμάτων της Μεσογείου