Μαζί | Οι «φίλοι του γαλλικού σταθμού Αλεξανδρούπολης» διοργανώνουν πρωτότυπο διαγωνισμό διηγήματος