Με καθυστέρηση μηνών η διανομή tablets στα σχολεία