Μεγάλη προσέλευση των πολιτών για τα rapid test,8 θετικά μόνο την πρώτη μέρα