Μεγάλο “ΟΧΙ” απο τον Δήμο Νέστου για την μετεγκατάσταση δομής