Μετά το Πάσχα το άνοιγμα της εστίασης εκτίμησε ο Πρωθυπουργός