Νέα διαμαρτυρία για την μεταφορά των ασφαλτικών στο Μιτσερό