Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας για το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Energean