Ο Αντρέας Μεταξάς για το πρωτόκολλο μετά τον θάνατο μέλους της Βασιλικής Οικογένειας του ΗΒ