Ο Χριστόφορος Χριστοφή για το πρόγραμμα της Πενταμερούς