Ο Χρίστος Ανδρέου για τους ελέγχους σε ναούς την Μεγάλη Εβδομάδα