Ο Χρίστος Πιερής για το θέμα της ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για τους στρατεύσιμους