Ο Δρ. Καραγιάννης για την επιδημιολογική εικόνα της χώρας