Ο Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης για τις εξελίξεις στον τουρισμό λόγω πανδημίας