Ο Γιώργος Τσαλακός στο Μεσημέρι και Κάτι για τον Σωκράτη Χάσικο