Ο Γιώργος Βαφείδης για την επανέναρξη της εστίασης