Ο Υφυπουργός Καινοτομίας για την αύξηση των SMS το Σαββατοκύριακο