Ο καταιγισμός αρνητικών σχολίων για το AstraZeneca και η ανησυχία των πολιτών