Ο καθηγητής Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης στο Πρωτοσέλιδο