Ο Λευτέρης Χριστοφόρου στο Μεσημέρι και Κάτι για τον Σωκράτη Χάσικο