Ο Μάριος Καραϊσκάκης για τις αναφορές για cluster σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια