Ο νέος κανονισμός για την λαϊκή απασχολεί και τα δύο σωματεία παραγωγών και εμπόρων