Ο Νομικός Χριστόφορος Χριστοφή για την συνταγματικότητα των περιοριστικών μέτρων