Ο νομικός Χριστόφορος Χριστοφή για το πόρισμα Νικολάτου