Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας στο ENA Live News για Νυμφαία και ΔΕΣΜΟΣ