Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ ΑΜ Απόστολος Παυλίδης για την νέα επιτροπή για την Πολεόδομία στον ΑΝΑΛΥΤΗ