Ο ψυχολόγος Γιώργος Μικελλίδης για τις επιπτώσεις του εγκλεισμού