Ο ρόλος της Ε.Ε. στην άτυπη πενταμερή: Η μη πρόσκληση και το παρασκήνιο