Ο ρόλος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για κρατικές εγγυήσεις