Ο σχεδιασμός για τα self-tests και η ατομική ευθύνη των πολιτών