Ο Σωτήρης Χριστοφή για την επιστροφή των μαθητών στα Δημοτικά Λεμεσού