Ο τουρισμός στο επίκεντρο του 2ου Αναπτυξιακού συνεδρίου του ΕΛΜΕΠΑ