Ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος στο Μεσημέρι και Κάτι για τον Σωκράτη Χάσικο