«Όχι, όχι, όχι στο ασφαλτικό. Και εδώ ζουν άνθρωποι»