Ολοκληρώθηκε η μεταφορά του υποθηκοφυλακείου Καβάλας-Χρυσούπολης στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας