Ουγγαρία: Μία πέτρα για κάθε θύμα της πανδημίας στη χώρα…