Πάνω από 10 επαφές είναι ο μέσος όρος που δηλώνει το κάθε κρούσμα