Παρά τα 30αρια που ίσως καταγραφούν, ο χειμώνας δεν υποχωρεί