Παρέλαβε το βραβείο Ευρωπαίου πολίτη ο Κώστας Βήχας