Πάσχα: 90% πληρότητα στα παραθαλάσσια Airbnb της Αττικής | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 26/4/2021